Spine Providers

james smith bio photoJames L Smith, M.D.

Texas Orthopedics

4700 Seton Center Pkwy, Suite 200
Austin, TX 78759
P: (512) 439-1000

Okay Atilla Onan, M.D.

Texas Orthopedics

4700 Seton Center Pkwy, Suite 200
Austin, TX 78759
P: (512) 439-1000